09 Jan 2019
– –
การสำรวจร้านขายยาในชุมชนอ้อมใหญ่ เพื่อสำรวจแหล่งการเข้าถึงยาปฏิชีวนะของคนในชุมชนทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ 
Categories: งานสนาม