สังคมศาสตร์กับเชื้อดื้อยา

เราจะทำความเข้าใจการใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาด้วยมุมมองใหม่ได้อย่างไร

เกี่ยวกับ Amis >

ธีม


Explore the research themes that provide the foundation for our work.

Close